Dziesiątka wygrała kolejny konkurs ogólnopolski

Aż pięcioro dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, z klasy III e: Kacper Borzęcki, Julia Chmielowiec, Marta Kucharska, Wiktoria Owczinnikowa i Nikola Rutyna zostało laureatami XI Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Małego Dziecka ,,Podwórka” w Łodzi.

Organizatorami Festiwalu były: przedszkole Miejskie Nr 114; Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA; Komenda Hufca ZHP Łódź – Śródmieście ; Przedszkole Miejskie Nr 97; Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi; Wydział Edukacji Wizualnej ASP ; Dział Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi; Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1; Pracownia Edukacji Artystycznej – Akademii Muzycznej w Łodzi; Teatr Lalki i Aktora Pinokio oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.Formuła festiwalu obejmowała różne realizacje, między innymi konkurs plastyczny.

Jego uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie pracy plastycznej wybraną przez siebie techniką , zgodną z podanym tematem, którego interpretacja była dowolna.Na konkurs plastyczny napłynęło 656 prac z całego kraju.

Swoje prace plastyczne dzieci wykonały na zajęciach kółka plastycznego pod okiem wychowawczyni Ewy Sowińskiej. Można je oglądać od 27.05. 2011 w Muzeum Kinematografii w Łodzi.Uroczyste podsumowanie konkursu z niespodzianką, otwarciem wystawy oraz wręczenie nagród, odbędzie się 2 czerwca 2011r. o godzinie 12.00 w Muzeum Kinematografii w Łodzi .To już kolejny ogólnopolski sukces uczniów klasy III e z tarnobrzeskiej ,,Dziesiątki”.