Tytuł ?Szkoła Odkrywców Talentów? dla ?Dziesiątki?

W środę, 18 maja  Szkoła Podstawowa nr  10 im. Janusza Korczaka
w Tarnobrzegu, otrzymała informację, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało nam zaszczytny tytuł ?Szkoły Odkrywcy Talentów?.
Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony, z inicjatywy pani minister Hall, rokiem odkrywania talentów.

Dla naszej szkoły to w gruncie rzeczy nic nowego, bowiem od wielu lat staramy się stworzyć warunki do rozwoju różnorodnych zdolności powierzonych nam uczniów.

Z dumą możemy powiedzieć, że przeprowadzana systematycznie diagnoza zainteresowań i uzdolnień naszych  uczniów wskazuje, że do ?Dziesiątki? uczęszcza wielu uczniów nieprzeciętnych. Mając taką wiedzę nieustannie  proponujemy coraz to nowe możliwości  rozwoju uczniowskich talentów. Od kilku lat  funkcjonują   u nas ?klasy sportowe?, oddziały z dodatkowymi godzinami zajęć plastycznych, teatralnych.

Wszyscy uczniowie mają okazję zdobywać umiejętności  informatyczne w poszerzonym zakresie,  bowiem corocznie planujemy zwiększoną  ilość godzin informatyki,  uczestniczymy w wielu konkursach w zakresie tego przedmiotu, a w chwili obecnej realizujemy dwustronny projekt ? Twórcza informatyka, twórczy nauczyciel, twórczy uczeń? w  ramach  programu  ?Comenius ? Uczenie się przez całe życie?.

Formularz, który musieliśmy przygotować  starając się o tytuł ? Szkoły Odkrywcy Talentów? pomieścił tylko część informacji  o rodzajach  zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  zaplanowanych na rozwianie zainteresowań i zdolności naszych uczniów i zawiera tylko wzmianki o najbardziej spektakularnych sukcesach uczniów ? Dziesiątki? w ostatnich latach.

Naturalnie szkoła ma ogromny wpływ na ?wyławianie? i rozwijanie zdolności uczniowskich, ale pierwszymi ?odkrywcami? tych talentów są rodzice, którzy dobrze współpracując ze szkołą wspierają swoje pociechy w drodze do sukcesów. To głównie dla rodziców nasza szkoła od siedmiu lat, pod koniec roku szkolnego, organizuje ?Prezentację Szkolnych Talentów?. Organizację tej pięknej imprezy  wspiera Rada Rodziców. W tym roku impreza odbędzie  się dnia 30 maja i zamierzamy ją połączyć z uroczystym odsłonięciem  tablicy ?Szkoła Odkrywców  Talentów?.

Info: SP nr 10.