Mieć jak rzeka swoje źródło – folklor w Cyganach

W najbliższą niedzielę 12 czerwca o godz. 15:00 rozpoczną się XI Prezentacje Zespołów Folklorystycznych ?Mieć jak rzeka swoje źródło?.

Na scenie zlokalizowanej obok Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach wystąpi w sumie 8 zespołów ludowych.

Wystąpią:
Zespół Śpiewaczy „TYCZYNIACY” z Tyczyna
Zespół Śpiewaczy „BORKOWIANIE” z Borku Starego
Zespół Śpiewaczy „HERMANOWIANKI” z Hermanowej
Zespół Wokalny z Huty Nowej
Kapela Ludowa „DYNOWIANIE” z Dynowa
Kapela Ludowa „LESIANIE” z Kupna
Zespół Tańca Ludowego „LESIANIE” z Kupna
Kapela Ludowa z Gorzyc

Niezapomniane występy, unikatowe dźwięki, prezentacje rękodzielnictwa artystycznego, wikliniarstwa i wiele, wiele innych atrakcji…

Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany

Współorganizator:
Samorządowy Ośrodek Kultury