Militariada 2011 – historycznie…

1944 rok, północna Francja okolice miasteczka Falaise. Siły koalicji wylądowały już w Normandii i posuwają się w kierunku zachodnim. Jedna z wielu pozycji obrony wojsk niemieckich, senne letnie popołudnie, żołnierze niemieccy na posterunkach umocnionych. Worki z piaskiem, stanowiska rkm, zasieki z drutu. armata przeciwpancerna.

Nagle pojawia się amerykański szybki patrol na willysach, zamieszanie, kilka eksplozji, serie z broni i strzały, zaskoczenie sytuacyjne. Po kilkuminutowej potyczce, amerykanie wycofują się np. zostawiając dymiące pojazdy. Po chwili rozpoczyna się bombardowanie artyleryjskie  i do ataku przystępują główne siły alianckie z pojazdem pancernym typu Half Truck, jeepami i ciężarówkami?

To nie scenariusz ?Szeregowca Ryana? ale wstęp do inscenizacji bitwy pod Falaise jaki na tegorocznej ?Militariadzie? zaprezentuje Stowarzyszenie Tradycji i Historii Oręża Polskiego i Unii Europejskiej „Rudy” z Komaszyc. W inscenizacji weźmie udział ponad 60 osób, pojazdy półgąsienicowe Halftrack i Sdkfz-251, jeepy willys, ciężarówka i armaty przeciwpancerne. Ponadto strzelające bazooki i karabiny maszynowe ? mówi Adam Kwiel ze Stowarzyszenia ?Rudy?.
Inscenizacja stanowić będzie główny punkt zaplanowanych na drugi dzień ?Militariady? obchodów 130 rocznicy urodzin gen. Władysława Sikroskiego.

Wódz naczelny i premier polskiego rządu emigracyjnego w czasie II Wojny Światowej jest związany z naszym regionem – mówi Wiesław Ordon – urodził się w Tuszowie Narodowym a młodość spędził w Rzeszowie. Patronat nad rocznicowymi obchodami objął poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, inicjator wielu wydarzeń związanych z obchodami rocznicy urodzin gen. Sikorskiego.
 
 
Władysław Eugeniusz Sikorski
ur. 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943 na Gibraltarze ? polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.
Rodzice Władysława Sikorskiego wywodzili się z ziem Zachodniej Galicji. Ojciec, Tomasz Sikorski, pochodził z rodziny przeworskich rzemieślników. Natomiast matka, Emilia Hawrowska ? z miejscowości Hyżne w powiecie rzeszowskim. Toteż niemal całe dzieciństwo i początkowe lata szkolne wiązały Sikorskiego z Podkarpaciem.
Przyszły Naczelny Wódz Polskich Sił zbrojnych urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym koło Mielca, gdzie spędził pierwsze lata dzieciństwa. Jednak po śmierci Tomasza Sikorskiego cała rodzina przeniosła się w rodzinne strony matki. Tam też Sikorski ukończył pierwszy etap edukacji. Zaraz potem ? wspierany finansowo przez Władysława Jędrzejowicza, dziedzica Hyżnego – rozpoczął naukę w rzeszowskim carsko-królewskim Wyższym Gimnazjum, którego jednak nie ukończył ponieważ po jego promocji do piątej klasy Jędrzejowicz odmówił pomocy finansowej. Wówczas matka Sikorskiego skierowała syna do czteroletniego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Rzeszowie. Podjął tam naukę w 1898 roku. W wyniku bliskiej przyjaźni z dyrektorem szkoły, Julinanem Zubczewskim, egzamin maturalny złożył Sikorski we Lwowie, bo tam właśnie został przeniesiony jego opiekun, zabierając ze sobą ucznia. Kolejnym etapem edukacji były studia na Politechnice Lwowskiej. Mimo wszystko Sikorski musiał czuć silny związek z rodzinnymi stronami, gdyż to właśnie w Hyżnem spędzał każde wakacje.
Pod koniec lat gimnazjalnych oraz w czasach studenckich angażował się w działalność środowisk młodzieżowych. Aktywność w różnych organizacjach, dobra prezencja i charyzma przyniosły Sikorskiemu dużą popularność. Głównym jego celem było rozpoczęcie przygotowań do walki zbrojnej o niepodległość i cel ten przyświecał mu aż do zrealizowania. Zawsze miał na uwadze dobro Polski i dawał temu wyraz w działalności politycznej oraz wojskowej.
Będąc związanym z całą Galicją, miał na uwadze te ziemie podczas działań zbrojnych, w których brał udział. Zdawał sobie sprawę nie tylko ze znaczenia Lwowa, ale i całej Galicji Zachodniej. Dlatego też, pod koniec I wojny światowej, tak usilnie starał się o zorganizowanie pomocy wojskowej dla Przemyśla. Także w późniejszych latach dbał o zabezpieczenie wschodnich granic Polski, w tym ziem dzisiejszego Podkarpacia.   
Po rozpoczęciu II wojny światowej, będąc we Francji, Sikorski podjął się tworzenia polskiej armii na uchodźstwie. Również w tym okresie dążył do tego, by wschodnia granica nie została naruszona przez Związek Radziecki. Chciał reorganizować Armię Krajową działającą na terenie Galicji i w tym celu uczestniczył w pertraktacjach polsko-brytyjskich, a następnie przeprowadził inspekcję wszystkich większych jednostek działających na wschodzie Polski.
Władysław Sikorski zginał w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 roku w Gibraltarze. Wracał z Bejrutu, gdzie ustalał zadania placówek polskich związanych z opieką nad ludnością cywilną.
 

Bitwa pod Falaise
Bitwa trwająca od 7 do 22 sierpnia 1944 r. w okolicach miasta Falaise w Normandii. Celem aliantów było okrążenie i rozbicie części niemieckich sił w tym rejonie, co pozwoliłoby im kontynuować wyzwalanie zachodniej Europy.
 
7 sierpnia siły alianckie rozpoczęły szturm w kierunku Falaise. Operacja nie powiodła się, gdyż obrona niemiecka była zbyt silna. Udało się natomiast częściowo okrążyć obrońców. Dopełnienie okrążenia powierzono polskiej 1 Dywizji Pancernej.
19 sierpnia Polacy poczynili pierwszy krok w tym kierunku zajmując miasto Chambois, a następnie zwyciężając w bitwie o masyw Mont Ormel. Zostali jednak zaskoczeni przez korpus Waffen SS i utracili przez to część zdobytego wcześniej terytorium. Umożliwiło to wycofanie się kilku niemieckich oddziałów. Pomimo kolejnych zaciekłych ataków Polakom udało się utrzymać pozostały teren.
21 sierpnia obowiązki 1 Dywizji Pancernej przejęły wojska kanadyjskie. Dzięki temu Polacy rozpoczęli pościg za wycofującymi się Niemcami. Wielu niemieckim dywizjom udało się jednak wyjść z okrążenia.
Straty Niemców to ok.. 20.000 zabitych żołnierzy i blisko 40.000 wziętych do niewoli.