Przez ciernie żywota – online

Ferdynand Kuraś i jego autobiografia „Przez ciernie żywota” przewijają się w wielu źródłach, cieszą się jednak dużo mniejszą popularnością niż janosłomkowe „Pamiętniki włościanina”. Do wczoraj nie czytałem tej pozycji z dwóch względów: tytuł nie zachęcał, a książka jakoś nie wpadła w ręce. Teraz nie musi wpadać w ręce – jest dostępna online dla każdego.

 „Przez ciernie żywota”, podobnie zresztą jak zbiory poezji Ferdynanda Kurasia „Z pod chłopskiej strzechy”, „Z ojczystych łanów” oraz rymowane legendy o Tatarach w Sandomierzu i wspomnienie Juliusza Tarnowskiego, są dostępne bezpłatnie w Polskiej Bibliotece Internetowej.

Wspomniałem wcześniej o zniechęcającym tytule. Rzeczywiście – spodziewałem się użalania nad sobą i trudną dolą jaka kalekiego ludowego poety w trudnych czasach omijać nie chciała. Jakże się myliłem… 

Ferdynand Kuraś w istocie opisuje czasy trudne i trudną dolę rodziny, gdy mimo wspólnej pracy ponad siły brakowało w domu jedzenia. Pracując jednak od dziecka w niebezpiecznych warunkach w cukrowni, hucie szkła, na roli, czy przy wyrębie lasu, mieszkając w wynajętej przeważnie na kilka rodzin izbie, ograniczany przez głuchotę i alkoholizm ojca, nigdy się nie skarżył i nie użalał nad swoim losem.

Dzięki własnej, pracowicie rozwijanej pasji, z najemnego robotnika, poprzez samodzielnego szewca i urzędnika, stał się poetą rozpoznawalnym w szerokiej okolicy. Z wiosek i lasów trafił do Krakowa, Lwowa, Warszawy czy Wiednia, zachowując przy tym skromność prostego człowieka.

„Przez ciernie żywota” to obraz XIX i XX wieku z perspektywy najniższej warstwy społecznej – ludzi bez majątku, żyjących z dnia na dzień. To wspomnienie okolic Tarnobrzega, Sobowa, Wielowsi, Dzikowa, spotkanie z przodkami rodzin mieszkających tam często do dziś.
To w końcu świadectwo, że nawet z najtrudniejszej sytuacji, w każdych czasach i każdym otoczeniu, z ludzką pomocą można się wydostać, zachowując przy tym pogodę ducha i nie skarżąc się na niesprawiedliwość losu.

Przeczytać warto:

Post navigation