Wakacyjna Akademia Piłkarska

Klub Siarka Tarnobrzeg we współpracy z OSiR-em uruchamia na czas wakacji bezpłatne treningi piłkarskie dla dzieci w wieku 6-8 lat.

Rozpoczęcie zajęć 27 czerwca o godz. 17:00 na Orliku nad Wisłą.

Regulamin
Organizatorem Letniej Akademii Piłkarskiej, zwanej dalej Akademią jest Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A.Freyera w Tarnobrzegu i Klub Sportowy Siarka.
Akademia jest bezpłatnym szkoleniem piłkarskim dla dzieci w wieku 6 ? 8 lat, urodzonych w 2003, 2004, 2005 r.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 17:00 i czwartki o godzinie 10:00, na boisku Orlik nad Wisłą. Zajęcia odbywają się w terminie 27 czerwca 2011 do 26 sierpnia 2011 r. Zajęcia prowadzą animatorzy zatrudnieni na Orliku.
Dzieci biorące udział w Akademii powinny posiadać aktualne badania lekarskie dotyczące stanu zdrowia. Odpowiedzialność za posiadanie badań ponoszą rodzice dziecka.
Wszelkie wątpliwość związane z regulaminem rozstrzyga Dyrektor OSiR im. A. Freyera w Tarnobrzegu w porozumieniu z Prezesem KS Siarka.

Więcej informacji na www.siarka-tarnobrzeg.eu/akademia