Ratuj Maluchy – prawie 1500 podpisów w Tarnobrzegu

Rodzice w całej Polsce zgromadzeni wokół akcji Ratuj Maluchy zbierają podpisy na rzecz jakości i dostępności edukacji dla najmłodszych tj. dzieci w wieku przedszkolnym. Między innymi chcieliby przywrócić wiek 7 lat jako wiek obowiązku szkolnego, oraz pozostawić do wyboru rodziców ewentualne pójście do pierwszej klasy dla 6-ciolatków.

 Ponadto chcą aby finansowanie przedszkoli odbywało się w taki sam sposób, jak szkół ? z subwencji oświatowej, a nie ze środków własnych gmin.

Rodzice razem ze Stowarzyszeniem Rzecznik Praw Rodziców zebrali już 200 000 podpisów z całej Polski ? dwa razy więcej, niż potrzebne do zgłoszenia projektu ustawy dot. edukacji przedszkolnej pod obrady Sejmu. Akcja zbierania podpisów kończy się 4 lipca. W Tarnobrzegu i miastach sąsiadujących, akcja ta odbywała się z wielkim rozmachem. W samym Tarnobrzegu rodzice zebrali blisko 1500 podpisów.

Rodzice uważają, że najlepszym miejscem dla najmłodszych uczniów są przedszkola ? to one są dostosowane do potrzeb emocjonalnych, społecznych, fizycznych oraz edukacyjnych małych dzieci. ?Nie chcemy hamować rozwoju naszych dzieci ? właśnie chcemy go mądrze wspomagać.? Przedszkola mają odpowiednie przestrzenie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, ciepłe, starannie przygotowane i podawane posiłki, najlepiej przygotowaną kadrę wychowawców do pracy z dziećmi w tym wieku. ?Wiemy, że małe dzieci uczą się najlepiej w takich warunkach. Dlatego jest nam przykro, że z powodu tej nieodpowiedzialnej reformy rząd zabiera sześciolatkom, a nawet często pięciolatkom, możliwość edukacji przedszkolnej?.

W 2008 roku, kiedy te zmiany zostały zaproponowane, 98% ankietowanych rodziców dzieci z przedszkoli tarnobrzeskich nie popierało tej ustawy. Dzisiaj możemy zaobserwować, że obniżenie wieku zostało zbojkotowane przez rodziców sześciolatków w całym kraju. Osoby zaangażowane w akcję zauważyły również, że rodzice mimo że są najliczniejszą grupą społeczną, i mimo że poprzez wychowanie dzieci mają największy wkład w budowanie Państwa i społeczeństwa, są jedną z grup najbardziej lekceważonych przez organy władzy państwowej i samorządowej.

Mówiąc bardziej dokładnie, projekt obywatelski ma na celu przywrócenie stabilności systemu edukacji, poprzez powrót do zniesionych przez reformę minister Hall w 2009 roku, zapisów ustawy oświatowej, a w szczególności:
1) ustalenie wieku obowiązku szkolnego dla dzieci od 7 roku życia,
2) wolny wybór dla sześciolatków,
3) powrót do programu nauczania pozwalającego na naukę czytania sześciolatkom w zerówce,
4) przywrócenie nadzoru kuratorów nad organami prowadzącymi szkoły,
5) odstąpienie od łatwej ścieżki likwidacji i przekazywania szkół osobom prywatnym i organizacjom.
6) a ponadto objęcie edukacji przedszkolnej subwencją oświatową, w celu upowszechnienia równego dostępu do edukacji, niezależnego od sytuacji materialnej rodziców dziecka, co gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzice zaangażowani w „Ratuj Maluchy” postanowili więc organizować akcję na rzecz zniesienia niekorzystnych rozwiązań wprowadzanych przez reformę. Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę www.ratujmaluchy.pl lub do kontaktu pod adresem zszozda@poczta.fm.