Warsztaty ilustracji: Baśniowy Plener

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty ilustracji do bajek Pani Doroty Kozioł z Tarnobrzega.

Baśniowy plener poprowadzi Pani Natalia Pastuszenko. Zajęcia warsztatowe są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

 Natalia Pastuszenko:
 W 1996 roku artystka ukończyła wydział architektury Ukraińskiej Akademii Sztuk, w pracowni prof. Igora Szpary. 

Zajmuje się grafiką, malarstwem, ilustracją książkową oraz projektowaniem wnętrz. 
Bierze udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Ukrainie, Polsce, Niemczech, Słowacji i w Czechach.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 lipca godz. 10.00 w sali 51 /pracownia plastyczna/ Tarnobrzeskiego Domu Kultury

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
Tarnobrzeg
Dział ARA, pokój 56
tel.:15 822 74 97