Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Rodzin „PRZYJACIEL” zaprasza na wspólny wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd 23 lipca koszt 70 złotych od osoby.

Cena obejmuje: koszt dojazdu, bilet wstępu i ubezpieczenie. Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 692-061-854