Mirosław Pluta za ochroną życia

Poseł Platformy Obywatelskiej Mirosław Pluta i jednocześnie kandydat na posła w nadchodzących wyborach parlamentarnych, znalazł się wśród 15 posłów PO, którzy wbrew stanowisku władz klubu, poparli projekt obywatelski ustawy o ochronie życia poczętego.
Do przyjęcia projektu obywatelskiego zabrakło zaledwie 5 głosów, przy dokładnie 5 posłach wstrzymujących się.

Projekt SLD, zakładający dopuszczenie przerywania ciąży do 12 tygodnia na wniosek kobiety, został odrzucony zdecydowaną większością głosów – poparli go wyłącznie posłowie lewicy.

Klub Platformy Obywatelskiej zwykle nie wprowadza dyscypliny w przypadku spraw światopoglądowych. Tym razem zrobił wyjątek. Posłom którzy złamali zalecenia władz klubu (dotyczy to również dwóch posłów PO wstrzymujących się od głosu) grozi 1000 zł grzywny.

Postawa posła Pluty startującego z konserwatywnego Podkarpacia, może mieć wpływ na jego szanse wyborcze. Mirosław Pluta wzmocnił przy okazji swój wizerunek polityka niezależnego, wiernego bardziej wyznawanym zasadom (czy też oczekiwaniom wyborców) niż poleceniom władz partyjnych.