Tarnobrzeska wystawa w Warszawie

W dniu 8 września tarnobrzescy seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybiorą się do Warszawy, gdzie zaprezentują wystawę fotograficzną zatytułowaną  ?Wolontariusze przy pracy? oraz wezmą udział  w dyskusjach i warsztatach.

Rada UE ustanowiła rok 2011 ?Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską?.

Jednym z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów roku wolontariatu jest EYV Tour 2011. Każdy kraj członkowski UE będzie gościć Tour promujący idee wolontariatu w postaci pawilonu usytuowanego w ciekawej i atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. Pawilon stanowi  przestrzeń spotkań, prezentacji, interakcji, wymiany pomysłów oraz debat o wolontariacie. Jest to okazja dla organizacji pozarządowych oraz instytucji administracji publicznej zajmujących się na co dzień wolontariatem.

W Warszawie pawilon usytuowany jest na płycie głównej przy  wejściu do Pałacu Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowskiej w dniach od 1 do 14 wrześnie b.r. W każdym z tych dni prezentowany jest inny rodzaj wolontariatu, między innymi wolontariat młodzieżowy, wolontariat w kulturze, sporcie i wśród osób niepełnosprawnych. Tarnobrzeżanie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentują fotografie przedstawiające wolontariuszy przy pracy.

Info:UM