Inwestowanie na giełdzie? Tylko świadome!

Podczas spotkania, które odbyło się w piątek, 9 września, w Tarnobrzegu, eksperci rynku kapitałowego mówili na temat najważniejszych zasad inwestowania na giełdzie.

Przypominali, że jest to ciekawa forma pomnażania pieniędzy, ale wymagająca wiedzy.

 Ryzyko związane z inwestowaniem na giełdzie można ograniczać ? trzeba jednak wiedzieć jak. Właśnie tego uczymy na warsztatach ? mówił Łukasz Grzesło, Dyrektor Sprzedaży Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Gościem specjalnym spotkania był Zdzisław Gawlik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 
W kontekście ostatnich wydarzeń na światowych giełdach eksperci podkreślili, że występujące spadki kursów akcji i pogorszenie nastrojów inwestorów są związane z cyklem koniunkturalnym, który jest prawidłowością rynku kapitałowego, podobnie jak okresy wzrostów. To oznacza, że inwestor giełdowy musi brać pod uwagę tak szanse na zyski, jak i ryzyko poniesienia strat. Prelegenci zwrócili jednak uwagę, że nawet gorsza sytuacja może ? choć nie musi ? stworzyć perspektywy zysków
w przyszłości.

Wiedza to klucz do sukcesu 

Główną częścią warsztatów w Tarnobrzegu była prezentacja zasad, jakimi należy się kierować lokując swoje oszczędności na giełdzie papierów wartościowych.

Dopasuj inwestycje do swoich potrzeb

Giełda jest postrzegana jako ryzykowna forma inwestowania, co nie oznacza, że nie możemy zapewnić sobie satysfakcjonującego nas poziomu bezpieczeństwa. Dla przykładu, inwestowanie w duże i stabilne spółki pozwala na regularne zyski, które może nie są bardzo wysokie, ale w dłuższym horyzoncie czasowym niemal pewne. Można również też lokować oszczędności tak, by zarabiać regularnie na dywidendach spółek. Trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jaki poziom ryzyka jestem w stanie zaakceptować? Jakich zysków oczekuję? Na jak długo chcę ulokować a akcjach swoje pieniądze? Na jakie straty jestem gotowy? Jak dużo czasu mogę poświęcić codziennie na śledzenie rynku? Odpowiedzi na te wszystkie pytania łatwiej znaleźć wypełniając ankietę, którą przed złożeniem rachunku inwestycyjnego otrzymamy w domu maklerskim. Określenie swoich potrzeb i możliwości pozwoli łatwiej wypracować własny sposób inwestowania.

Eksperci Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wyjaśnili, że najlepszym rozwiązaniem jest zróżnicowanie portfela posiadanych akcji spółek. Mechanizm takiego działania polega na wybieraniu spółek z różnych gałęzi gospodarki oraz o różnej perspektywie rozwoju, co pozwala na uzyskiwanie regularnych dochodów. Taki sposób lokowania kapitału charakteryzuje się przede wszystkim bezpieczeństwem, które nie jest zagwarantowane w przypadku inwestowania w jedną spółkę. Portfel powinien być złożony z różnych instrumentów: części najbardziej ryzykownej, do której należą na przykład akcje, części bezpiecznej złożonej z papierów zapewniających stabilny dochód oraz części w gotówce, umożliwiającej skorzystanie z potencjalnej okazji inwestycyjnej. 

Bądź ostrożny

Jeśli chcemy postawić na giełdzie swoje pierwsze kroki, warto najpierw poćwiczyć. Od czasu do czasu różne instytucje organizują wirtualne gry giełdowe. Dzięki nim można spróbować swoich sił bez ryzykowania realnych pieniędzy. A jeśli już chcemy zainwestować naprawdę, to tylko kwotę, której strata nie zachwieje naszym domowym budżetem. Inwestowanie w spółki, które znamy, powinno być naszą podstawową zasadą.

Bez przerwy poszerzaj swoją wiedzę i bądź na bieżąco 

Inwestowanie na giełdzie wymaga zaangażowania i czasu. Warto ciągle się dokształcać i na bieżąco śledzić informacje ze spółek i wykorzystywać je do podejmowania decyzji. Trzeba brać pod uwagę także informacje makroekonomiczne ? niejednokrotnie to właśnie one decydują o sytuacji na giełdzie.
Bądź samodzielny
Samodzielność myślenia to jedna z najważniejszych cech osoby rozpoczynającej przygodę z giełdą. Nie należy kierować się opiniami tłumu i ulegać wpływowi i sugestiom innych inwestorów. Za każdą swoją inwestycję ponosimy odpowiedzialność sami, więc przy podejmowaniu decyzji kluczowe powinny być nasze własne analizy i wnioski wyciągnięte z obserwacji rynku. Zewnętrzne źródła wiedzy są przydatne, dostarczają faktów, jednak powinniśmy należy je zinterpretować i ocenić samodzielnie.

Zrób pierwszy krok i nie zniechęcaj się

Eksperci podkreślali, że rachunek maklerski można założyć w prosty sposób, a decydujący w inwestowaniu jest pierwszy krok. Szczególnie istotne w działaniu inwestora są też konsekwencja i upór. Trening czyni mistrza, więc jeżeli inwestując popełnimy błąd, należy wyciągnąć z niego wnioski na przyszłość i nie zniechęcać się do dalszych działań na rynku kapitałowym.
Spotkanie w Tarnobrzegu odbyło się w ramach cyklu ?Inwestuj Świadomie? upowszechniającego ideę Akcjonariatu Obywatelskiego. Podczas warsztatów organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa przy wsparciu najważniejszych instytucji rynku kapitałowego w całej Polsce eksperci zachęcają uczestników do świadomego inwestowania i uczestnictwa w życiu gospodarczym kraju. Dotychczasowym efektem programu jest znaczny wzrost założonych rachunków inwestycyjnych.

Jak założyć konto maklerskie?

Krok 1. Wybieramy dom maklerski ? najlepiej taki, który ma wiele placówek i oferuje dostęp do konta maklerskiego przez Internet. Warto zwrócić uwagę na wysokość opłat i prowizji związanych z jego prowadzeniem.
Krok 2. Otwieramy rachunek maklerski: osobiście, w oddziale domu maklerskiego lub przez Internet. Do otwarcia rachunku inwestycyjnego potrzebujemy dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość, numeru NIP oraz nazwy i adresu urzędu skarbowego, w którym się rozliczamy.
Krok 3. Wypełniamy specjalną ankietę przygotowaną, na podstawie której dom maklerski określa nasze oczekiwania związane z zyskami i ryzykiem; następnie pracownik domu maklerskiego doradzi nam jakie instrumenty finansowe będą dla nas najkorzystniejsze.
Krok 4. Podpisujemy umowę rachunku maklerskiego i zaczynamy inwestować.

Skąd czerpać przydatne informacje?

Strony internetowe Spółek (zakładki ?Relacje inwestorskie?)
Serwisy domów maklerskich
Książki, specjalne poradniki
Portale finansowe lub sekcje giełdowe portali ogólnotematycznych
Strony internetowe instytucji: blog NBP, który w przystępny sposób wyjaśnia zagadnienia związane z giełdą
Specjalne aplikacje, które umożliwiają sprawdzanie bieżących notowań w telefonie komórkowym.