Międzynarodowe ćwiczenia ratownicze

W dniach 14-16 września br. na terenie Poligonu Wojskowego w Nowej Dębie, Zakładów Chemicznych ?Siarkopol? oraz Kopalni ?Siarki? Machów w Tarnobrzegu odbędą się Międzynarodowe ćwiczenia ratownicze, realizowane w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej pod kryptonimem ?EU CARPATHEX 2011?.

W ćwiczeniach, których organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wezmą udział siły i środki krajowego systemu ratowniczo?gaśniczego oraz podmioty, organizacje i instytucje współdziałające w sytuacji zaistnienia zdarzeń chemicznych, komunikacyjnych, technicznych, wodnych oraz wielkopowierzchniowych pożarów leśnych.  

Głównym celem ćwiczeń jest sprawdzanie działania mechanizmu wsparcia Polski siłami ratowniczymi z innych państw oraz obowiązków ze strony kraju gospodarza przyjmującego pomoc ratowniczą w ramach HNS (Host Nation Support). Podczas ćwiczeń zostaną sprawdzone m. in.
– procedury uruchamiania pomocy międzynarodowej poprzez mechanizm wspólnotowy ludności,
– umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej,
– doskonalenie alarmowania, dysponowania, koncentracji i przemieszczania dużej ilości sił i środków Państwowej Straży Pożarnej,
– umiejętności organizacji sztabu akcji.