Społeczne konsultacje w sprawie podziału Dzikowa

Prezydent Miasta Tarnobrzeg informuje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Tarnobrzega dotyczącymi projektu uchwały w sprawie podziału osiedla Dzików, utworzenia osiedla Dzików i Podłęże, nadania statutów oraz o zmianie niektórych uchwał.

Projekt uchwały zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Kościuszki 32, pok. 107 w okresie od dnia 12 września 2011 r. do dnia 11 października 2011 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Z planowanymi zmianami można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg ? www.tarnobrzeg.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.tarnobrzeg.eobip.pl  

Opinie, wnioski i uwagi do projektu uchwały oraz do statutów jednostek pomocniczych można zgłaszać pisemnie oraz ustnie do protokołu ? u pracownika Biura Rady Miasta Tarnobrzeg, w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 32, pok. 107.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie – tel. 15/ 822-71-39.

Dla mieszkańców osiedla Dzików zostaną zorganizowane spotkania:
1) dla mieszkańców planowanego – po podziale – osiedla Dzików, w dniu 21.09.2011 r. (środa) o godz. 17 00 w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Wiejskiej 4. 
2) dla mieszkańców planowanego – po podziale – osiedla Podłęże, w dniu 24.09.2011 r. (sobota) o godz. 17 00 w budynku przy ul. Dzikowskiej (Remiza OSP).

Do wzięcia udziału w konsultacjach zaprasza Prezydent Miasta Norbert Mastalerz.

Planowany podział obecnego osiedla DZIKÓW

Osiedle Dzików, obejmuje ulice:
Dr Michała Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej, Prof. Stanisława Pawłowskiego, Ignacego Paderewskiego, Prof. Stanisława Tarnowskiego, Wiejską, Zygmunta Szewery, Jana Słomki (numery nieparzyste), Władysława Sikorskiego (od nr 23-25).

Osiedle Podłęże, obejmuje ulice:
Czereśniową, Dzikowską, Alfreda Freyera, Jabłoniową, Kwiatową, Polną, Tadeusza Rejtana, Sadową, Senatora Wojciecha Wiącka, Jana Słomki (numery parzyste), Ziołową, Żabią, Aleję Warszawską (od nr 1-91A).