Z myślą o pracodawcach

Co zrobić, aby pracownicy chętnie wykonywali swoją pracę? W jaki sposób podnieść wydajność kadry pracowniczej? Odpowiedzi na te pytania, pracodawcy i przedstawiciele firm będą mogli usłyszeć podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu.

Spotkanie z pracodawcami odbędzie się w najbliższą środę, 5 października o godz. 10.00 w siedzibie tarnobrzeskiego oddziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy Pl. Bartosza Głowackiego 34.

Podczas spotkania organizowanego wespół z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu, pracodawcy będą mieli okazję dowiedzieć się z jakich form pomocy mogą skorzystać zatrudniając nowych pracowników, a także gdzie i w jaki sposób szukać źródeł finansowania szkoleń czy kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje pracowników i kadry zarządzającej.

? W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pracodawcy mogą starać się o dodatkowe fundusze na realizację swoich projektów. Wzrost konkurencyjności na rynku wymusza na pracodawcach ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności swoich i pracowników, tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na szkolenia. Idealnym instrumentem do pozyskania dodatkowych funduszy na inwestycje w kadry jest właśnie Europejski Fundusz Społeczny, który kierowany jest także do pracodawców ? mówi Mariusz Szewczyk wicedyrektor do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Ponadto doradcy zawodowi wyjaśnią w jaki sposób pracodawcy powinni dobierać i planować szkolenia, by te w przyszłości przynosiły korzyści zarówno dla firmy jak i pracownika.

– Zależy nam, aby pracodawcy mieli świadomość, że nasze Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które funkcjonują w strukturach Wojewódzkiego Urzędu pracy są otwarte nie tylko dla bezrobotnych czy poszukujących pracy, ale również dla tych, którzy zatrudniają pracowników ? wyjaśnia Tadeusz Gospodarczyk, wicedyrektor do spraw Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dla pracodawców świadczą usługi w zakresie doradztwa i wsparcia rozwoju zawodowego pracowników.

? Szkolenia kadry mogą przynieść pożądane efekty dla pracodawcy, tylko wtedy gdy są odpowiednio dobrane do predyspozycji i kwalifikacji pracownika. Na wolnym rynku za takie usługi trzeba słono zapłacić, w naszych centrach porady udzielane są bezpłatne ? mówi Tadeusz Gospodarczyk.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniu mogą zgłaszać swój udział telefoniczne 15 822 21 72 lub mailowo ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl