Przyjazny Tarnobrzeg oficjalnie

Prezydent Norbert Mastalerz oficjalnie poinformował o powołaniu Komisji Prezydenckiej „Przyjazny Tarnobrzeg”. Skojarzenia z sejmową komisją „Przyjazne Państwo” jak najbardziej prawidłowe, bo zakres zainteresowań tarnobrzeskiego wydania przyjaznego organu ma być podobny. Celem będzie przede wszystkim wyszukiwanie i zmiana, bądź likwidacja zbędnych przepisów, które w różny sposób utrudniają życie obywatelom.

W skład komisji wchodzą:
1. Przewodniczący ? Robert Niedbałowski ? Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzeg,
2. Zastępca Przewodniczącego ? Wacław Golik ? Szef Tarnobrzeskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
3. Sekretarz ? Wojciech Malicki ? Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta,
4. Maciej Adamowicz ? Przedsiębiorca, Przewodniczący Rady Osiedla Serbinów
5. Łukasz Dybus ? Radny Rady Miasta Tarnobrzeg,
6. Tadeusz Gospodarczyk ? Radny Rady Miasta Tarnobrzeg,
7. Grzegorz Grabski ? Pracownik Urzędu Miasta Tarnobrzeg.

„Rzucam wyzwanie złym przepisom i procedurom! Powołuję do życia komisję ?Przyjazny Tarnobrzeg?. Jej zadaniem będzie tropienie wszelkich nonsensów prawnych, które utrudniają nam życie, ze szczególnym naciskiem na przedsiębiorczość. Zaś moim zadaniem będzie eliminowanie złych przepisów z życia. A jeśli nie będę władny sam tego zrobić, monitowanie do instytucji i urzędów, które będą mogły to uczynić.

Z doświadczenia wiem, że czasem wystarczy jeden podpis lub nawet jeden telefon, aby absurdalny przepis wylądował tam, gdzie jego miejsce. Na śmietniku.”
– pisze prezydent, prosząc jednocześnie o pomoc mieszkańców – „Będziemy wdzięczni za każdy sygnał, wniosek, telefon, email itp. Każdym wnikliwie się zajmiemy”.

Może w wydaniu lokalnym komisja sprawi się lepiej niż na szczeblu krajowym. Oby.

Komisja posiada własną stronę internetową: www.przyjazny.tarnobrzeg.pl