Modernizacja MOPRu z listy rezerwowej

4 mln 707 tys. 865 zł ? taka kwota trafi do Tarnobrzega na kolejne inwestycyjne. Dzięki dofinansowaniu możliwa będzie modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, a także rozbudowa części dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu. 

Dzięki wystąpieniu oszczędności poprzetargowych w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, złożony w sierpniu 2009r. przez Gminę Tarnobrzeg wniosek., pn.: ?Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu?, który znajdował się na liście rezerwowej, decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 września 2011r. został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych budynku przy ul. Kopernika i przeniesienie do niego siedziby MOPR oraz jednostek mu podległych ? Środowiskowego Dom Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu, świetlicy socjoterapeutycznej oraz Punktu Interwencji Kryzysowej, w celu stworzenia w jednym miejscu punktu wsparcia dla osób potrzebujących. 

W ramach projektu zostaną również wyposażone pomieszczenia powyższych jednostek.

Wartość ogółem zadania: 4 658 861,96 zł
% dofinansowania: 70,00%
Wnioskowane dofinansowanie : 3 261 203,37 zł
Wkład Gminy : 1 397 658,59 zł

Natomiast z powodu pokrycia się ww. inwestycji z projektem pn.: ?Adaptacja do potrzeb działań usługowo- gospodarczych budynku internatu przy ulicy Kopernika? odstąpiono od realizacji niniejszego projektu w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast, ze względu na wyższy poziom dofinansowania o przeszło 500 tys. zł i korzystniejsze warunki odnośnie możliwości ulokowania MOPR i jednostek podległych w jednym budynku.

Ponadto projekt zgłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy złożony w 2009, który znajdował się na liście rezerwowej został również wybrany do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 października 2011 roku. Projekt przewiduje rozbudowę zakładu oraz zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, w tym łóżek rehabilitacyjnych i materacy przeciwodleżynowych. Dzięki dofinansowaniu w placówce powstanie trzynaście nowych łóżek.

Wartość ogółem zadania : 2 070 947,06 zł
% dofinansowania: 70,00%
Wnioskowane dofinansowanie : 1 446 662.94 zł
Wkład Gminy : 612 284,12 zł 

Info: UM