Świąteczne graffiti

Stowarzyszenie ESTEKA i Tarnobrzeski Dom Kultury zapraszają do udziału w konkursie plastycznym ?Świąteczne graffiti?.

Konkurs jest organizowany w ramach VIII Parady Mikołajów. Tematyka pracy związana jest ze świątecznym, bożonarodzeniowym klimatem.

CELE KONKURSU
– popularyzacja graffiti jako nowoczesnej formy sztuki ulicy
– prezentacja społeczności lokalnej graffiti jako formy aktywności twórczej
– wspieranie integracji społecznej
– przełamanie monotonii i szarości miejskich zakątków

UCZESTNICY
– pojedynczy writerzy
– grupy 3-5 osobowe ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

TEMATYKA I FORMA PRAC
– Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1/ przygotowanie projektu- technika dowolna, biała kartka formatu A-4. Kartka nie powinna być składana, marginesy z każdej strony kartki min. 1,5 cm.
2/ Komisja Artystyczna powołana przez organizatora wybierze cztery projekty, których twórcy zostaną zaproszeni do ich zrealizowania podczas finału VIII Parady Mikołajów .
3/ Realizacja projektu na tkaninie o wymiarach 5.m x 2 m w poziomie. Kolorystyka i forma graffiti nie może odbiegać od projektu. Materiały do realizacji dostarczy organizator.

KATEGORIA WIEKOWA
– organizator nie przewiduje podziału na kategorie

OCENA PRAC:
Ocenie komisji konkursowej podlegać będą:
– zgodność doboru tematu pracy z tematyką konkursu
– klarowność komunikatu, oryginalność
– walory artystyczne
– technika i estetyka wykonania

TERMINY
– Projekty prac należy nadsyłać do 22 listopada 2011 r. na adres organizatora:
Tarnobrzeski Dom Kultury ul. Słowackiego 2, 39 ? 400 Tarnobrzeg, z dopiskiem ?Świąteczne graffiti?, lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora.
Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie TDK.
– Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone 26.11. 2011 r. na stronie TDK: www.tdk.tarnobrzeg.pl
– Finał konkursu- ocena prac, wręczenie nagród ufundowanych przez Stowarzyszenie Esteka 4 grudnia 2011r. Plac Bartosza Głowackiego / Finał Parady Mikołajów/

Uwaga!
Prace nie mogą zawierać treści wulgarnych i obraźliwych.
Projekty niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2 Tarnobrzeg
ara@tdk.tarnobrzeg.pl
tel.: 15 822-21-10 wew. 24, 15 822-74-97

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie!