Uroczyste otwarcie odremontowanej oczyszczalni ścieków

W maju ubiegłego roku tarnobrzeska oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna na pięciu miejskich osiedlach zostały zalane przez falę powodziową, która miejscami sięgnęła dwóch metrów. Powódź zniszczyła budynki oczyszczalni oraz urządzenia mechanicznego i biologicznego procesu oczyszczania ścieków.

Ucierpiał także zbiornik retencyjny na Nadolu, który podczas kataklizmu częściowo pełnił rolę zastępczą. Odbudowa obiektów trwała dziewięć miesięcy. Remont oczyszczalni to ponad dziesięć milionów złotych, natomiast zbiornika burzowego na Nadolu – siedem milionów złotych. Projekt sfinansowany został z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Info/Fot: UM.