Poseł Pluta w dwóch Sejmowych Komisjach

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W tych dwóch Komisjach Sejmowych zasiądzie poseł Ziemi Tarnobrzeskiej ? Mirosław Pluta (PO).

Dziś posłowie podjęli uchwałę o wyborze członków stałych komisji sejmowych. Za przyjęciem uchwały głosowało 446 posłów.

Zgodnie z art. 20 Regulaminu Sejmu wybór składów osobowych komisji sejmowych odbywa się na wniosek Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Jeszcze dziś komisje zbiorą się na posiedzeniach inauguracyjnych, którym będą przewodniczyć członkowie Prezydium Sejmu. Wtedy poszczególne komisje wybiorą swoich przewodniczących i ich zastępców.

Info: biuro poselskie