Ankieta dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do współpracy i konsultacji organizacje, stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osoby z różną niesprawnością (niesprawne ruchowo, niewidome, słabo widzące, głuchonieme, rodziny mające dzieci z niesprawnością intelektualną) należące lub nienależące do żadnych organizacji.

  Rajmund Zięba chciałby do szybkiego kontaktu min. wykorzystać Internet i pocztę mailową. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą proszone są o wypełnienie dwóch ankiet i przesłanie na adres mailowy r.zieba@um.tarnobrzeg.pl lub wypełnienie i wydrukowanie ankiet oraz dostarczenie do biura obsługi klienta Urzędu Miasta przy ulicy Mickiewicza 7, w terminie do dnia 31 grudnia 20011 r. 

Informacje zwarte w tych ankietach będą pomocne i pozwolą min. na opracowanie kompleksowego programu rozwiązania problemów dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych w Tarnobrzegu.

Rajmund Zięba
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miasta Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: r.zieba@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
kom. 515 783 738

Ankiety do pobrania:

Ankieta 1 [DOC] [PDF]
Ankieta 2 [DOC] [PDF]