Harmonogram odbioru odpadów

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Tarnobrzega oraz dbając o estetykę Prezydent Miasta zorganizował punkty mobilnego systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanych urządzeń AGD, RTV.

Akcja zbierania odpadów we wszystkich osiedlach odbędzie się w dniach od 19 grudnia do 23 grudnia. 

W każdym z osiedli miasta Tarnobrzeg, według przedstawionego harmonogramu będą dostępne dla mieszkańców kontenery na w/w odpady.

1. Dzików 19 grudnia ul. Tarnowskiego 28 ASA (przy altanie śmietnikowej)
2. Stare Miasto 19 grudnia Nadole 41 ASA (teren po budynku socjalnym) 
3. Przywiśle 20 grudnia ul. Narutowicza1 (parking) ASA 
4. Wielopole 20 grudnia ul.Dekutowskiego 12, ASA , ul. Wyspiańskiego 11 (parking) 
5. Siarkowiec 21 grudnia ul. Św. Barbary13 ASA 
6. Serbinów 21 grudnia ul. Matejki 14 ASA 
7. Piastów 22 grudnia ul.B Chrobrego (parking) Santa-Eko 
8. Wielowieś 19 grudnia przy szkole podstawowej Santa-Eko 
9. Sielec 20 grudnia przy domu osiedlowym Santa-Eko 
10. Sobów 22 grudnia przy remizie strażackiej ASA 
11. Zakrzów 21 grudnia przy remizie strażackiej Santa-Eko 
12. Mokrzyszów 22 grudnia przy remizie strażackiej ASA 
13. Ocice 23 grudnia ul.Ocieka 89 (przy remizie) ASA 
14. Miechocin 23 grudnia ul. Krzywa (przy kościele) ASA
15. Nagnajów 23 grudnia przy remizie strażackiej ASA 

Info: UM.