Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych

Rejonowy Duszpasterz Dzieci i Młodzieży oraz Tarnobrzeski Dom Kultury organizują  X Rejonowy Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych. Przegląd odbędzie się 11 stycznia 2012 r. od godz. 10.00 w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Regulamin oraz karty zgłoszenia znajdują się na stronie TDK www.tdk.tarnobrzeg.pl

Szczegółowe informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury,
tel. 15 822 74 97 lub 15 822 21 10 wew. 24 ? Dział Ruchu Artystycznego.