Utrudnienia w ruchu

Skanska S.A. Generalny Wykonawca realizacji zadania ?Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg? informuje o utrudnieniach w ruchu na ulicach Sienkiewicza i Sikorskiego w dniach od 02.01.2012 do 14.01.2012.

– na ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z Por. Sarny – przebudowa ogrodzeń i wykonanie nasypów

– na ulicy Sienkiewicza od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Zamkową? wykonanie nasypów, układanie nawierzchni zjazdów, przebudowa ogrodzeń, montaż oznakowania pionowego

– na ulicy Sienkiewicza w obrębie rzeki Mokszyszówka – rozbiórka tymczasowego objazdu