Wernisaż wystawy Kamila Siczka w BWA

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu zaprasza na wystawę „Kamil Siczek – malarstwo”.
Wernisaż 13 stycznia o godz. 17:00 w galerii BWA, w Sandomierzu, Rynek 11. Wystawa będzie dostępna do 5 lutego.

„Obrazy prezentowane na wystawie to realizacja malarska, w założeniu stanowiąca zestaw spójnych tematycznie płócien. Prace są skonstruowane jako obrazy zatrzymanej w kadrze codzienności. Pokazują powszednie doświadczenie człowieka zamieszkującego urbanistyczną przestrzeń. Szukając środków wyrazu do zobrazowania swojej wizji czerpię z języka ukształtowanego przez silnie ekspresyjny nurt figuracji. Obrazy mają w jakimś stopniu charakter kronikarski czy publicystyczny, jednak poprzez odwołanie się do ?cywilizacji obrazów? moja uwaga skierowana jest nie tyle na rzeczywistość, co na ideę płaszczyzny obrazu. W tym kontekście figuratywizm prac jest punktem wyjścia, płaszczyzną pozwalającą odbiorcy na aktualizację sfery indywidualnych doświadczeń współczesnej kultury wizualnej. Wszystkie obrazy w sposób bezpośredni nawiązują do sytuacji z życia codziennego mieszkańca aglomeracji miejskiej. Zabiegam o oddanie środkami malarskimi charakteru obrazowanej sytuacji i przypisanie odbiorcy roli anonimowego obserwatora, być może nawet uczestnika danego zjawiska. Traktuję każdą kompozycję malarską jako migawkę, pojedynczy kadr uniwersalnego kontekstu, gdzie odbiorca z łatwością może dostrzec analogię do własnego, codziennego doświadczenia.” – Kamil Siczek

Kamil Siczek
urodzony w 1978 roku w Lublinie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uzyskał dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Leszka Misiaka w 2003 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1997-98. Pracownik naukowo ? dydaktyczny Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie w Zakładzie Malarstwa I u prof. Mieczysława Hermana od roku 2005. Brał udział w kilku wystawach indywidualnych oraz w kilkunastu wystawach zbiorowych. W 1997 roku otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Lublina, również w tym samym roku otrzymał Grand Prix w V Ogólnopolskim Plenerze Rzeźbiarskim ?Myślęcinek 97?.