Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., które mają problemy bądź wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić ofertę realizacji zadania publicznego zapraszane są na dyżury pracowników wydziałów Urzędu Miasta Tarnobrzeg.

 Specjalne dyżury odbędą się w poniedziałek i we wtorek w godzinach od 12:00 do 14:00.
 Urzędnicy będą wyjaśniać wszelkie wątpliwości i pomagać również w pozostałych godzinach, jednak godziny dyżurów zostały wyznaczone specjalnie dla organizacji.

Konsultacji z różnych działów udzielają odpowiednio:
– ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom – Jerzy Panek, ul. Mickiewicza 7, sektor B sala 1 stanowisko 3, tel. 15 822 65 70 wew. 230, e-mail: j.panek@um.tarnobrzeg.pl
– polityka społeczna – Sylwester Szczepocki, ul. Mickiewicza 7, tel. 15 822 65 70 wew. 224, e-mail: s.szczepocki@um.tarnobrzeg.pl, Barbara Ożóg-Dziubak, ul. Mickiewicza 7, tel. 15 822 65 70 wew. 218, e-mail: b.ozog-dziubak@um.tarnobrzeg.pl
– kultura – Agata Rybka, ul. Kościuszki 32, pok. 206, tel. 15 822 11 90, e-mail: a.rybka@um.tarnobrzeg.pl
– rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych ? Agata Rybka, ul. Kościuszki 32, pok. 206, tel. 15 822 11 90, e-mail: a.rybka@um.tarnobrzeg.pl
– Sport ? Przemysław Smoliński, ul. Mickiewicza 7, pok. 56, tel. 15 822 65 70 wew. 264, e-mail: p.smolinski@um.tarnobrzeg.pl

Przypominamy, że oferty można składać do 2 lutego 2012 roku.
Wszelkie informacje o ogłoszonych konkursach oraz szczegółowe warunki można znaleźć tutaj