Tarnobrzeski Fokus – I edycja konkursu

Do 15 kwietnia można zgłaszać pracę w pierwszym konkursie fotograficznym „Tarnobrzeski Fokus”. Fokus przeznaczony jest dla amatorów fotografii, a tematem są miejsca, nastroje i mieszkańcy Tarnobrzega.

Regulamin

1. Celem konkursu jest ukazanie miasta Tarnobrzeg – jego specyfiki, nastroju, mieszkańców, zabudowy architektonicznej. Miejsc, zakamarków miasta tych nieznanych, niedostrzeganych na co dzień, tych, które lada chwila znikną z miejskiego pejzażu, zatrzymanie w kadrze magicznych, bądź też zwykłych widoków miasta,
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób które nie zajmują się profesjonalnie fotografią
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
4.Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu  maksymalnie 5 zdjęć.
5. Do każdej fotografii Uczestnik jest zobowiązany dołączyć krótki opis .
6 Fotografie zgłoszone do konkursu powinny mieć format nie mniejszy niż 15,2×21,6 cm
Uwaga! prace w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane.
7. Prace prosimy zapakować do koperty, do której powinna zostać dołączona karta zgłoszenia.
8. Prace oceniane będą przez Komisję Artystyczną powołaną przez organizatora, w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: gimnazjum
II kategoria:szkoły ponadgimnazjalne
III kategoria: studenci i dorośli
9. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy  prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK.
10. Organizatorzy nie zwracają Fotografii i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania w wydawnictwach propagujących konkurs.
11. Prace nie spełniające kryteriów konkursu lub też powstałe w wyniku ingerencji programów graficznych nie zostaną do niego zakwalifikowane.

Terminy:
– zgłaszanie prac do konkursu  do 15  kwietnia 2012 r.
rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, otwarcie wystawy 16 maja 2012 r.
wystawa -Galeria TDK, w czynna w terminie  16 maja  – 16  czerwca 2012r.
 
Informacje:
Koordynator konkursu: Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2 Tarnobrzeg
www.tdk.tarnobrzeg.pl  
tel. 15 822-74-97
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl

uczestnicy i opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych