Poseł Pluta pyta o zabezpieczenie przeciwpowodziowe

W czasie ostatniego, dziewiątego posiedzenia Sejmu Poseł Mirosław Pluta złożył zapytanie poselskie w sprawach bieżących, a dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego w naszym regionie.

 Poseł Mirosław Pluta pytał Marcina Korolca ? Ministra Środowiska, jakie działania podjął rząd w sprawie poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego górnej Wisły i jak przebiega ich realizacja. Poseł podkreślił, że w szczególności chodzi mu o dolinę Wisły i Sanu na Podkarpaciu. Jak argumentował – na przestrzeni ostatnich latach, nasz region kilkakrotnie został dotknięty powodziami. A dla tych mieszkańców są to wciąż żywe i bolesne wspomnienia.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski odpowiedział, że w roku bieżącym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie będzie realizował pięć zadań, które będą finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. – Zadania o łącznej wartości 7,14 mln złotych dotyczą różnego rodzaju prac na obiektach hydrotechnicznych znajdujących się na terenie Podkarpacia ? mówił S. Gawłowski. – W ramach ˝Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły˝ na terenie województwa podkarpackiego jest zadanie związane z programem ochrony przeciwpowodziowej zlewni Sanu wraz z Wisłokiem na odcinku do Rzeszowa. Jest też program ochrony przeciwpowodziowej zlewni Wisłoki, program ochrony przeciwpowodziowej od źródeł do Rzeszowa i dla samej zlewni Wisłoki ? dodał sekretarz stanu.

Stanisław Gawłowski zaznaczył, że realizowane są też zadania przeciwpowodziowe przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Trwają również prace przygotowawcze w celu uruchomienia inwestycji związanej z budową zbiornika Kąty – Myscowa.

Wystąpienie Posła Mirosława Pluty można obejrzeć na youtube.

Info: biuro poselskie Mirosława Pluty