Miasto przyznało środki dla organizacji pozarządowych

Blisko milion złotych trafi do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację ponad stu różnego rodzaju zadań.

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta będą mogły funkcjonować świetlice socjoterapeutyczne, będzie organizowana akcja ?lato w mieście?, a także pozalekcyjne zajęcia sportowe, kolonie i obozy oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców Tarnobrzega.

W pięciu ogłoszonych przez Prezydenta Miasta konkursach na realizację zadań publicznych, wpłynęły sto trzydzieści dwa projekty przygotowane przez organizacje pozarządowe. Ogłoszone konkursy dotyczyły realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sportu, ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom, polityki społecznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowania postaw patriotycznych. Dofinansowanie objętych zostało aż sto siedem zadań. To o czternaście zadań więcej niż w roku poprzednim.

– Komisje konkursowe miały twardy orzech do zgryzienia, ponieważ wnioski złożone przez organizacje pozarządowe zawsze opiewają na kwoty sporo wyższe niż fundusze, którymi dysponujemy. Dlatego wnioski są dokładnie analizowane, ze szczególnym uwzględnieniem budżetów. Pieniądze przeznaczane na współpracę z organizacjami pozarządowymi ?wracają?  do mieszkańców w postaci szerokiej gamy różnego rodzaju zajęć. Będziemy chcieli poszerzać zakres tych zadań i zwiększać pulę pieniędzy przeznaczanych dla organizacji pozarządowych ? mówi Prezydent Norbert Mastalerz.

Najwięcej ofert, bo aż sześćdziesiąt jeden, wpłynęło na konkurs z ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom. Pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone na pozalekcyjne zajęcia sportowe, propagowanie trzeźwego życia, rozwiązywanie problemów narkomanii, funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, organizowanie akcji ?Lato w mieście?, a także organizację kolonii i obozów.

W komisjach konkursowych oceniających wnioski zasiadali przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Tarnobrzega ? Joanna Szmuc, Damian Szwagierczak, Wojciech Janczura, Piotr Duma, Iwona Dybus-Grosicka, radni Sławomir Partyka i Łukasz Dybus oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ? Sylwester Szczepocki i Barbara Ożóg-Dziubak, a także pracownicy Urzędu Miasta Małgorzata Mazurek, Anna Czaplińska, Jerzy Panek, Przemysław Smoliński i Agata Rybka.

– Na marcową sesję trafi projekt uchwały przesuwający niewykorzystane środki na inne zadania. Jeśli radni zagłosują za przesunięciem środków, będzie możliwe ogłoszenie dodatkowych konkursów, m. in. z ochrony środowiska z zakresu rozwiązywania problemów bezpańskich zwierząt oraz z porządku i bezpieczeństwa publicznego na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskiem ? dodaje Prezydent.