Pierwsza Praca – spotkanie informacyjne

W dniu 27 marca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu ?Pierwsza praca?. Spotkanie kierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz osób młodych, które wkraczają na rynek pracy.

? Nasze statystyki pokazują, że połowa osób bezrobotnych to ludzie do 35 roku życia. Poprzez spotkania, chcemy wskazać młodym ludziom możliwości jakie przed nimi otwiera rynek pracy ? wyjaśnia Tadeusz Gospodarczyk, wicedyrektor ds. Rynku Pracy.

– Zależy nam, aby młodzież zanim rozpocznie poszukiwania pierwszej pracy wiedziała gdzie i do jakiej instytucji powinna się zwrócić, aby skutecznie zaplanować swój rozwój zawodowy, zgodnie z posiadanymi predyspozycjami zawodowymi oraz wymaganiami i potrzebami rynku pracy ? mówi Tadeusz Gospodarczyk.

W spotkaniu udział wezmą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którzy będą zachęcać młodych ludzi do korzystania z poradnictwa zawodowego, opowiedzą o warunkach pracy w kraju i za granicą, a także wyjaśnią w jaki sposób poszukiwać bezpiecznej pracy poza granicami kraju, wskażą również zawody, w których łatwo jest znaleźć zatrudnienie. Przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie będą przekonywać do poznania swoich praw pracy, natomiast pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przedstawią aktualne programy wsparcia dla osób do 25 roku życia.

Tego dnia na terenie uczelni będzie funkcjonował Punkt Konsultacyjny, w którym zainteresowani będą mogli wykonać badania testowe określające preferencje i predyspozycje zawodowe oraz skorzystać z bezpłatnych porad doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu.

Jaki zawód wybrać, gdzie szukać pracy, jakie zawody są najbardziej popularne w województwie podkarpackim? Co może zaoferować ci urząd pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi już we wtorek, 27 marca br. o godz. 12.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, przy ul. Wyszyńskiego 10.

Współorganizatorami spotkania informacyjnego pn. ?Pierwsza Praca? są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Okręgowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu.