Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego

Przedstawiciele samorządów i instytucji z terenu miasta i Powiatu Tarnobrzeskiego uczestniczyli w czwartek w konsultacjach społecznych założeń do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Spotkanie odbyło się w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.

Nad propozycjami zmian do zapisów w strategii dyskutowali w sali Sejmowej przybyli przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji publicznych oraz środowisk społeczno-gospodarczych. Zgromadzonych przywitał Prezydent Norbert Mastalerz. Następnie głos zabrał dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim – Jerzy Rodzeń, który podczas specjalnie przygotowanej prezentacji przedstawiał założenia i propozycje zmian w dokumencie. W trakcie otwartej dyskusji zainteresowani zgłaszali swoje pomysły dotyczące m. in. ochrony środowiska, infrastruktury, kapitału ludzkiego i gospodarki. Konsultacje prowadzone są we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego.

Swoje propozycje ma także Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz który podkreśla, że Strategia, jako dokument planistyczny powinna ująć również naszą propozycję zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego na funkcję typowo rekreacyjno ? turystyczną. – Chcielibyśmy, aby jezioro było elementem o znaczeniu regionalnym. Gra jest warta świeczki, ponieważ projekty kluczowe mogą liczyć na wysokie dofinansowanie ? dodaje Prezydent. 

Wszystkie osoby zainteresowane aktywnym włączeniem się w proces aktualizacji Strategii zapraszamy do zapoznania się z Założeniami oraz do udziału w spotkaniach. Uwagi do przedstawionego materiału należy składać w formie wypełnionych formularzy, które można pobrać ze strony www.umwp.podkarpackie.pl. Wypełnione formularze prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2012 r. w formie elektronicznej na adres: dpp@podkarpackie.pl z tytułem korespondencji ?Konsultacje Założeń? lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, Al. Łukasza. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 

Fot/info: UM.