160 tys. zł promesy na osuwisko

160 tysięcy złotych dotacji otrzymał samorząd tarnobrzeski na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. ?Likwidacja osuwiska przy ulicy Mickiewicza?.
Dofinansowanie przyznało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach podziału środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja może wynieść maksymalnie 80% wartości zadania. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie wykonanie kolejnego etapu prac związanych z usuwaniem miechocińskiego osuwiska.

– Prace związane z likwidacją, powstałego w 2010 roku osuwiska, w końcu nabierają tempa. Udało nam się otrzymać kolejną promesę, dzięki której możemy opracować dokumentację budowlaną. Oczywiście na tym nie poprzestaniemy. Po tym etapie złożymy kolejny wniosek o dofinansowanie przeprowadzenia prac związanych z likwidacją osuwiska ? mówi Prezydent Norbert Mastalerz.

Info: UM.