Wisła z lotu ptaka

Od 24 kwietnia do końca czerwca w piwnicach Zamku Dzikowskiego czynna jest wystawa ?Wisła z lotu ptaka? prezentująca na fotografiach królową polskich rzek i jej przyrodę. Ciekawostką jest wielka ortofotomapa oraz dermoplasty zwierząt i ptaków.

Na wystawie prezentowana jest też fotografia wykonana w technice 3D. Autorami fotografii są: Bogdan Myśliwiec, Rafał Siek, Artur Tabor i Martin Gojda.

Kuratorem wystawy i autorką scenariusza jest Bożena Staszczak. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym       (oddziału Muzeum Nadwiślańskiego) oraz Nadleśnictwa w Tomaszowie Lubelskim. 

Ekspozycja została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Ziemi.
Wystawę można oglądać do końca czerwca.