Nowatorska współpraca samorządu Nowej Dęby z przedsiębiorcami

Samorząd Nowej Dęby kontynuuje modernizację dróg na terenach inwestycyjnych. Po nowopowstałej drodze Strefowej i zmodernizowanych Siarkowej i Sadowej, rozpoczęła się przebudowa drogi Chemicznej.

Przejęcie drogi od Zakładów Chemicznych ?Siarkopol? i jej modernizacja jest jednym z działań usuwających kolizje drogowe przy realizacji projektu budowy fabryki przez firmę PILKINGTON w Chmielowie ? podkreśla burmistrz Wiesław Ordon – Chcemy by droga jak najlepiej odpowiadała na potrzeby przedsiębiorców.

Nowa droga Chemiczna powstaje w formule ?zaprojektuj i wybuduj?. W wyniku przetargu przedsięwzięcie realizuje konsorcjum firm DROKAM Piaseczno i TWZ Tarnobrzeg, za kwotę 1 mln 186,5 tys. złotych. Wszystkie prace zakończą się do grudnia br.

Droga zyska nową i poszerzoną nawierzchnię oraz nowe chodniki na długości prawie pół kilometra. Wybudowany zostanie system odwodnienia a na całej długości powstanie nowoczesne oświetlenie uliczne.

By nowa droga jak najlepiej odpowiadała na konkretne potrzeby przedsiębiorców prowadzących działalność na ternach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Chmielowie, burmistrz Nowej Dęby dwukrotnie zorganizował spotkanie wykonawcy z firmami zainteresowanymi modernizacją. Dbamy, by projekt modernizacji był jak najbardziej korzystny dla firm w strefie a uwagi przedsiębiorców, na bieżąco uwzględniał projektant ? mówi Wiesław Ordon.

Warto zaznaczyć, że nowa droga powstaje dzięki bardzo dobrej współpracy samorządu z przedsiębiorcami z terenów TSSE w Chmielowie, oraz nowatorskiego rozwiązania na skalę krajową. W drodze porozumienia przedsiębiorców z Burmistrzem Nowej Dęby, strefowe firmy zdecydowały się na dokonanie nadpłaty podatku od nieruchomości za rok 2013 już w roku 2012. To niekonwencjonalne rozwiązanie pozwoli nowodębskiemu samorządowi wybudować niezbędną drogę do końca tego roku. Należy dodać, że przy tej drodze znajduje się atrakcyjna kilkuhektarowa działka inwestycyjna, która już znalazła się w orbicie zainteresowań kolejnych, potencjalnych inwestorów.

Ta inwestycja to doskonały przykład dobrej współpracy samorządu i przedsiębiorców, bo dzięki niej zyskujemy wszyscy: firmy – bo dobry układ komunikacyjny i przyjazny klimat inwestycyjny pomaga im w rozwoju, samorząd – bo rozwój firm to większe wpływy do budżetu gminy ? i przede wszystkim mieszkańcy ? bo w ten sposób przedsiębiorcy szybciej utworzą nowe miejsca pracy – podsumowuje burmistrz Wiesław Ordon.

Info: UM Nowa Dęba