Dofinansowanie na miejski żłobek

Ponad 537 tys. zł dofinansowania otrzymał samorząd tarnobrzeski w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat Maluch – Maluch 2011 – edycja 2. Dotacja zostanie przeznaczona na remont budynku, w którym będzie funkcjonować żłobek miejski.

Jest to drugie dofinansowanie dla Tarnobrzega w ramach programu ?Maluch?. Dzięki poprzedniej dotacji możliwa była wymiana okien w budynku dotychczasowego Przedszkola Integracyjnego nr 9 przy ulicy Dekutowskiego, w miejscu którego powstanie żłobek miejski.

Zakres robót remontowych drugiego etapu obejmować będzie wymianę posadzek, malowanie i licowanie ścian, wymianę stolarki okiennej w zakresie ochrony pożarowej, kompletną wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej oraz instalacji wod. kan. Przebudowa obejmuje także wykonanie nowego układu ścianek działowych w kilku pomieszczeniach, wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych, wykonanie klap dymowych oraz dostosowanie klatek schodowych do przepisów pożarowych. W ostatnich dniach Prezydent Miasta ogłosił przetarg na wykonanie w/w prac. Wszystkie roboty modernizacyjne powinny zakończyć się do 27.08.2012.

Do miejskiego żłobka, który prawdopodobnie już od września będzie funkcjonował w dotychczasowym Przedszkolu Integracyjnym nr 9 przy ulicy Dekutowskiego, zapisało się więcej chętnych niż miejsc. Do żłobka będzie mogło uczęszczać 80 dzieci, a chętnych jest już ponad sto.

? Liczba chętnych pokazuje, jak duże były potrzeby i oczekiwania tarnobrzeżan w tym zakresie. Dotychczas nikt nie próbował sprostać tym oczekiwaniom. Tak duże zainteresowanie pokazuje, że decyzja o utworzeniu w tym miejscu żłobka była słuszna i potrzebna. Ze względu na to, że chętnych jest więcej niż miejsc, rozważam utworzenie dodatkowej grupy żłobkowej w jednym z przedszkoli ? dodaje Prezydent Norbert Mastalerz.