ESTEKA pozyskała kolejną dotację

8 maja 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2012 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2008-2020.

Stowarzyszenie ESTEKA złożyło w ramach otwartego konkursu ofert projekt pn. Organizacja zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
z terenu Powiatów Grodzkiego i Ziemskiego w Tarnobrzegu, który uzyskał wraz z trzema innymi projektami największą liczbę punktów w ocenie
merytorycznej. Projekt uzyskał dofinansowanie z Budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 29.725 zł przy całkowitej wartości projektu
ponad 45 tys. zł.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia hipoterapeutyczne i rehabilitacyjne dla grupy 33 osób ? dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatów Grodzkiego i Ziemskiego w Tarnobrzegu. Ogółem w ramach zadania przeprowadzonych zostanie po 330 zajęć hipoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, 10 godzin zajęć z psychologiem oraz 20 godzin zajęć z lekarzem.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona pomiędzy 6 a 15 czerwca 2012 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji będą zamieszczone na  stronie internetowej Stowarzyszenia lub będą dostępne bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia przy ul. 11 Listopada 8a. 

Info: ESTEKA