Są środki na drzewa w parku dzikowskim

Do 100 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzyma tarnobrzeski samorząd na wykonanie prac pielęgnacyjnych w parku dzikowskim.

– Niestety przez ostatnie lata nikt nie czuwał ani nie pielęgnował drzewostanu w parku dzikowskim, dlatego czas najwyższy o to zadbać. Park jest jednym z popularniejszych miejsc spacerowych w Tarnobrzegu. Po modernizacji Zamku Dzikowskiego czas zadbać o zieleń wokół tego obiektu, aby cały park stał się wizytówką naszego miasta. Cieszy informacja o tym, że prace dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ? mówi Prezydent Norbert Mastalerz.

Pierwszy etap projektu pt. ?Utrzymanie i zachowanie drzewostanu na terenie Zabytkowego Parku Tarnowskich na Dzikowie w Tarnobrzegu? zakłada usunięcie 189 drzew oraz cztery zakresy prac pielęgnacyjnych. Ze względu na zabytkowy charakter Parku Dzikowskiego zakłada się wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki metodą alpinistyczną bez użycia podnośnika koszowego. Prace przy drzewostanie przeprowadzone zostaną zgodnie z ?Planem gospodarki drzewostanem?, opracowanym na zlecenie Gminy Tarnobrzeg. Zakłada on etapowanie prac na okres pięciu lat, z czego na pierwsze trzy lata przypadają specjalistyczne prace pielęgnacyjne drzewostanu, a na pozostałe dwa lata ? prace utrzymaniowe. 

Pierwszy etap przewiduje usunięcie 189 drzew oraz cztery zakresy prac pielęgnacyjnych:
I. specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne (46 drzew): 
cięcia sanitarne i formujące, właściwe oczyszczenie, uformowanie i zabezpieczenie krawędzi ran oraz ubytków wgłębnych drewna jednym z dostępnych preparatów, zastosowanie wiązań lub podpór w przypadku drzew o zaburzonej statyce,
II. podstawowe zabiegi pielęgnacyjne (57 drzew) ? prace przy kasztanowcach białych mające na celu redukcję szkodliwego oddziaływania szrotówka kasztanowcowiaczka ? owijanie pni opaskami z folii ogrodniczej, pokrytymi Lasolepem i dyspenserem feromonowym oraz jesienne wygrabianie i spalanie opadłych liści, 
III. trzebież selektywna (0,73 ha) ? dotyczy krzewów i grup drzew do 10 lat, obejmuje selekcję wybranych drzew lub krzewów w aspekcie zdrowotnym i kompozycyjno-historycznym,

IV. frezowanie karpin (224 szt.) ? usuwanie widocznych części karpin drzew pozostałych po usunięciu drzew w latach ubiegłych oraz usuniętych podczas prac bieżących za pomocą frezarek do pni wraz z przykryciem pozostałości warstwą humusu i obsianiem mieszanką trawnikową.

Info: UM