Comenius Regio: wizyta tureckiej delegacji

W dniach 3 – 6 czerwca br. w Tarnobrzegu gościła po raz drugi delegacja z miasta Mardin – Turcja, która odwiedziła nasze miasto w ramach realizacji projektu Comenius Regio „Metody zapobiegania niepowodzeniom szkolnym uczniów”.

 Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA  wspólnie z tureckim Kuratorium Oświaty miasta Mardin, Gminą Tarnobrzeg.
Projekt realizowany jest przy współpracy szkół ponadgimnazjalnych:
liceów Mili Piyanago w Mardinie i Mikołaja Kopernika z Tarnobrzega oraz Centrum Badawczo-Konsultacyjnego z Mardinu.

Delegacja turecka uczestniczyła w szkoleniu z technik pamięciowych, spotkaniach z młodzieżą szkolną, spotkaniu z Prezydentem Miasta Tarnobrzeg – Norbertem Mastalerzem. Goście zwiedzili Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski oraz Kraków.

Projekt w 85 % jest finansowany ze środków unijnych, w 15 % ze środków Stowarzyszenia ESTEKA. 

Info: ESTEKA