Rusza przebudowa targowiska

W lipcu i sierpniu bieżącego roku będą trwały roboty budowlane przy przebudowie placu targowego stałego zlokalizowanego przy ul.Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu. W tym czasie handel będzie odbywał się częściowo na istniejącym placu targowym oraz na sąsiedniej działce nr ewid. 1485/1 będącej własnością Tarnobrzeskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu ?Samopomoc Chłopska?.

Upoważnionym do zorganizowania tymczasowego placu targowego na okres trwania robót jest zarządca placu, tj. Klub Sportowy ?Siarka? Zakład Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu.
Remont będzie prowadziła Firma SKANSKA.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Info: UM