Poseł Mirosław Pluta w zespole w sprawie ustawy o in vitro

W klubie PO powstał 6-osobowy zespół ds. opracowania jednego projektu ws. in vitro; w jego skład weszli Mirosław Pluta, Beata Małecka-Libera, Elżbieta Radziszewska, Elżbieta Achinger, Jarosław Katulski oraz Grzegorz Sztolcman. O tym, że taki zespół powstanie zdecydowało prezydium klubu Platformy, po wcześniejszej debacie w kwestii in vitro na posiedzeniu klubu PO.

W PO funkcjonują różne podejścia do kwestii in vitro. Poseł Mirosław Pluta jest przekonany, iż uda się doprowadzić do kompromisu w klubie PO w sprawie in vitro.

– Członkowie zespołu nie zaczną od razu pisać nowego projektu. Sporządzą najpierw tzw. protokół rozbieżności dotyczący spornych rozwiązań zawartych w obydwu projektach. Te punkty, na które nie będzie się chciała zgodzić jedna ze stron, zostaną umieszczone na specjalnej liście i w toku prac sejmowej komisji będą mogły być zgłaszane w formie poprawek do przegłosowania ? mówi Mirosław Pluta, który trafił do 6-osobowego zespołu na prośbę Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Poseł Mirosław Pluta dodał, że jego zdaniem sprawa in vitro nie wpłynie na „rozchwianie jedności w partii”. Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się na najbliższym, ostatnim przed przerwą wakacyjną posiedzeniu Sejmu (24-27 lipca). Wówczas też posłowie rozpoczną prace nad wypracowaniem wspólnego Projektu Ustawy o Medycznie Wspomaganej Prokreacji, Polskiej Radzie Bioetycznej i Zmianie Niektórych Ustaw.

Info: biuro poselskie posła Mirosława Pluty.