Ruszyły prace na os. Miechocin

Siedem miechocińskich ulic i jedna droga wewnętrzna zostanie wyremontowanych w ramach półtoramilionowej promesy na usuwanie skutków zniszczeń infrastruktury drogowej spowodowanych ulewnymi deszczami, które wystąpiły w miesiącu lipcu 2011 roku. Ruszyły już pierwsze prace.

– Wartość całej inwestycji, to blisko milion siedemset tysięcy złotych, a wysokość dofinansowania wynosi blisko półtora miliona złotych. Zakres zaplanowanych prac jest dość duży i w najlepszy sposób pokazuje, jakie były zniszczenia podczas ubiegłorocznych intensywnych opadów deszczu. Tym bardziej cieszę się, że dzięki przyznanej dotacji uda się wyremontować te ulice ? mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

Prace remontowe ruszyły już m. in. na ulicy Stanisława Orła. Zakres inwestycji obejmuje m. in. sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej i ułożenie nowej warstwy wyrównawczej, wykonanie remontu ciągów pieszych z kostki betonowej, ułożenie krawężnika betonowego, wykonanie remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i remont nawierzchni tłuczniowej.

Zakres finansowy:
Wartość całego zadania – 416728,07 zł
Środki z dotacji ? 295970,27 zł
Środki własne ? 120757,80 zł

Zakres remontu ul. Budowlanych obejmuje – remont warstwy ścieralnej, wykonanie remontu około 45 szt. przepustów pod zjazdami i remont konstrukcji nawierzchni zjazdów, odtworzenie rowów wraz z umocnieniem skarp i dna rowów oraz wykonanie remontu poboczy poprzez utwardzenie tłuczniem.

Zakres finansowy:
Wartość całego zadania ? 200956,16 zł
Środki z dotacji ? 199359,62 zł
Środki własne ? 1596,54 zł

Zakres remontu ul. Robotnicza – remont warstwy ścieralnej, remont poboczy poprzez utwardzenie tłuczniem oraz remont nawierzchni tłuczniowej.  

Zakres finansowy:
Wartość całego zadania ? 269746,99 zł
Środki z dotacji ? 265931,53 zł
Środki własne ? 3815,46 zł

Zakres remontu ul. Krzywa – wykonanie remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, odtworzenie po prawej stronie rowów, wykonanie remontu około 10 szt. przepustów pod zjazdami i remontu konstrukcji nawierzchni zjazdów, a także wykonanie remontu ciągów pieszych oraz remontu poboczy.

Zakres finansowy:
Wartość całego zadania ? 283702,32 zł
Środki z dotacji ? 202435,09 zł
Środki własne ? 81267,23 zł

Zakres remontu ul. Rolna – wykonanie remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz poboczy poprzez utwardzenie tłuczniem, a także remont nawierzchni tłuczniowej.
 
Zakres finansowy:
Wartość całego zadania ? 59460,04 zł
Środki z dotacji ? 58978,37 zł
Środki własne ? 481,67 zł

Zakres remontu ul. Żniwna – wykonanie remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, remontu poboczy poprzez utwardzenie tłuczniem oraz remont nawierzchni tłuczniowej.  

Zakres finansowy:
Wartość całego zadania ? 144513,83 zł
Środki z dotacji ? 141943,13 zł
Środki własne ? 2570,70 zł

Zakres remontu ul. Machowska – remont przepustu wraz z ściankami czołowymi,
wykonanie remontu około 7 szt. przepustów pod zjazdami i remontem konstrukcji nawierzchni zjazdów, odtworzenie rowów, a także remont nawierzchni tłuczniowej.  

Zakres finansowy:
Wartość całego zadania ? 60675,80 zł
Środki z dotacji ? 59617,75 zł
Środki własne ? 1058,05 zł
 
Zakres remontu ul. Dworska – roboty rozbiórkowe w tym rozebranie płyt drogowych żelbetowych, rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych, a także wykonanie remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych oraz wykonanie remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i remontu poboczy poprzez utwardzenie tłuczniem.

Zakres finansowy:
Wartość całego zadania ? 258419,45 zł
Środki z dotacji ? 256606,43 zł
Środki własne ? 1813,02 zł

Info/fot: UM