Rajd rowerowy Jadachy – Rozalin

Zespół Szkół w Jadachach oraz Stowarzyszenie ?Lasowiacka Grupa Działania? zapraszają wszystkich chętnych na RAJD ROWEROWY, promujący trasy i produkty turystyczne. Rajd odbędzie się 27 września 2012r. Zbiórka uczestników nastąpi o godz. 10.00, na boisku szkolnym w Jadachach. Długość trasy to około 12 km.

Jest to impreza organizowana w ramach projektu „Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu”, finansowanego w ramach działania: 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007?2013.

Uczestnicy udadzą się do miejscowości Rozalin, aby poznać istniejący szlak rowerowy. W dalszej kolejności organizatorzy przy współpracy z Nadleśnictwem Nowa Dęba zorganizują szereg konkursów i quizów, które będą dotyczyć pozostałych tras turystycznych powstałych w ramach projektu a także Fauny i flory, znajdującej się na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej. Uczestnicy będą mogli wykazać się również wiedzą o trasach turystycznych zlokalizowanych na terenach partnerów projektu: LGD ?Region Sanu i Trzebośnicy? oraz LGD Stowarzyszenie ?Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej?.

Impreza zakończy się wspólnym ogniskiem, połączonym z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek, wspólnym śpiewem i różnymi zabawami.

Info: ekojadachy.pl