Wiadukt nad torami otwarty

Kierowcy, piesi i rowerzyści mogą odetchnąć z ulgą. Od wtorku, od godziny 12, wszyscy mogą korzystać z nowego wiaduktu. Po blisko dwóch latach zakończył się jeden z etapów największej inwestycji drogowej w historii miasta. Wiadukt, powstały w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg, kosztował blisko 22 mln zł.

Obiekt we wtorek wspólnie otworzyli Prezydent Norbert Mastalerz, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, czyli firmy Skanska ? Kamil Simka, Piotr Justyna i Przewodniczący Rady Miasta, Dariusz Kołek.

Pomimo zaproszenia, na uroczystość nie przybył poprzedni Prezydent ? Jan Dziubiński ani Andrzej Wójtowicz, były wiceprezydent.

– Zdania nie zmieniłem i nie zmienię. Gdyby to zależało ode mnie, wiadukt w tym miejscu i w tym czasie by nie powstał. Bo po prostu Tarnobrzega w obecnej sytuacji finansowej nie stać na taką inwestycję. Były i są ważniejsze i pilniejsze potrzeby. Miliony złotych przeznaczone na tę inwestycję, można było wydać zdecydowanie rozważniej ? mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

Jak podkreśla Prezydent Mastalerz, w przypadku tej konkretnej inwestycji, jego rola sprowadza się tylko do wykonawcy planu. – Mnie nie przypadła jednak rola pomysłodawcy, lecz wykonawcy pomysłu moich poprzedników. Takie są realia demokracji, że czasem trzeba realizować nieswoje pomysły. Dodam tylko, że moja rola wykonawcy była niewdzięczna i trudna, bo  wraz ze swoimi współpracownikami musiałem prostować wiele, naprawdę wiele spraw związanych z tą inwestycją. Wywiązaliśmy się z tego zadania sumiennie ? dodaje Prezydent.

Koszt budowy samego wiaduktu, to dokładnie 21 mln 877 tys. 413 zł. Obiekt ma 232 metry długości. Szerokość jezdni wynosi siedem i pół metra, a szerokość chodników i ścieżek rowerowych po 3,15 metra z każdej strony. Nawierzchnia jezdni została ułożona z warstwy ścieralnej z mieszanki SMA oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego odpornego na okleinowanie. Nawierzchnia chodników i ścieżek rowerowych, to emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami.

Sam wiadukt, to jednak tylko część inwestycji, jaką jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi woj. nr 871 (ulice: Sienkiewicza, Sikorskiego) na długości 5 940 m wraz z wykonaniem wiaduktu nad torami i projektowaną obwodnicą miasta Tarnobrzega. Wartość całej inwestycji, to 59 159 176,90 zł, a dofinansowania 35 295 072,00 zł.

– Wiadukt jest jednym z etapów prac. Całość inwestycji obejmuje odcinek od granic z miejscowością Stale, aż po skrzyżowanie ulicy Sikorskiego z Mickiewicza. Praktycznie na każdym odcinku prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe, polegające m. in. na wykonywaniu drobnych robót brukarskich czy malowaniu oznakowania poziomego. Dzięki udostępnieniu wiaduktu, będziemy mogli dopiero rozpocząć część prac na drodze pod nim, która dotychczas służyła za objazd. Chcielibyśmy do końca października wykonać wszystkie zaplanowane prace i jeszcze w tym roku zgłosić inwestycję gotową do odbioru ? mówi Piotr Justyna, dyrektor kontraktu z firmy Skanska.

Inwestycja współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa IV – Infrastruktura transportowa Działanie IV.1 ? Infrastruktura drogowa. Wartość dofinansowania wynosi 35 295 072,00 zł. Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: Skanska S.A. i Exbud Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Inżynierem kontraktu zarządzającym procesem inwestycyjnym jest Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji w Krośnie.

Info: UM, fot. Dariusz Bajor i Agata Rybka