Kolejny sezon nad Jeziorem Tarnobrzeskim zakończony

Z ostatnim dniem września zakończył się kolejny sezon nad Jeziorem Tarnobrzeskim. – Pomimo, że sezon nad Jeziorem już za nami, to zorganizowane grupy żeglarzy, mają możliwość skorzystania z akwenu. Muszą jednak wystąpić o zgodę do Zarządu Kopalni ? mówi Robert Niedbałowski, zastępca Prezydenta Tarnobrzega.

Jak informuje Prezes Kopalni Siarki ?Machów? S.A., która zarządza akwenem i terenami przyległymi, od 1 października br. została przywrócona ochrona terenów i obiektów Kopalni. Ustawione zostało ogrodzenie w miejscu dodatkowego wyjazdu z nad Jeziora na Wisłostradę, a także całodobowo funkcjonują posterunki ochrony przy głównym wjeździe z Wisłostrady, a także przy ośrodku Kama.

Na całym terenie zostały także ustawione tablice ?Zakaz wchodzenia do wody?, ?Zakaz połowu ryb? oraz ?Teren Kopalni Siarki ?Machów? S.A. ? wstęp wzbroniony?.

Info: UM.