Dzień Dawcy Szpiku w Tarnobrzegu

W związku z akcją Dnia Dawcy Szpiku pod hasłem: Młodzież Tarnobrzega Ratuje Życie Chorym na Białaczkę ? Edycja II, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, zaprasza 23 października 2012 roku w godzinach 11.00 ? 17.00 wszystkich chętnych, którzy chcą być potencjalnymi dawcami szpiku kostnego.

 Akcję organizuje Fundacja DKSM ? Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, która od kilku lat zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat dawstwa szpiku oraz rejestracją potencjalnych dawców.

Tegoroczną akcję, obok naszej uczelni wspiera Pan Norbert Mastalerz ? Prezydent Miasta Tarnobrzeg, jak również Pan Krzysztof Pitra ? Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, którzy objęli Patronatem Honorowym i wsparciem finansowym przygotowywaną akcję. Natomiast Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Nożnej ZŁOTA SIARKA, włączając się do pomocy w organizację akcji, organizuje Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Mecze odbędą się 14 października 2012 roku w godzinach 13.00-19.00 na obiekcie sportowym ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu lub w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie sześcioosobowych drużyn do Pana Wojciecha Doktora ? Prezesa Stowarzyszenia (szczegóły na stronie: http://www.siarka-tarnobrzeg.eu/turniej/).

Akcję Dnia Dawcy Szpiku pod hasłem: Młodzież Tarnobrzega Ratuje Życie Chorym na Białaczkę, poprzedzi w dniu 16 października 2012 roku, w budynku naszej uczelni spotkanie młodzieży akademickiej i wszystkich chętnych mieszkańców naszego miasta z lekarzem hematologiem Panem dr Markiem Dudzińskim z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie.

Na prelekcji dotyczącej chorób krwi oraz poboru i przeszczepu szpiku kostnego obecni będą również: dr Paweł Maciaszczyk ? Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, organizator główny akcji – Pani Patrycja Głowacka ? studentka PWSZ w Tarnobrzegu i wolontariuszka Fundacji DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz przedstawiciele Fundacji Urszuli Jaworskiej i Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową ? Państwo Celina i Piotr Błaszkiewiczowie.

Zwieńczeniem akcji będzie rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, który obejmuje krótki wywiad medyczny oraz wypełnienie formularza i pobór 4 ml krwi, w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Dawcy Szpiku, który odbędzie się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w dniu 23 października 2012 roku. 

PRZYJDŹ ? I TY MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ZYCIE.
Info: PWSZ.