PWSZ w Tarnobrzegu kształci umysł i ciało

PWSZ im. prof.Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wychodzi z kolejną inicjatywą skierowaną do młodzieży ponadgimnazjalnej. Doskonała infrastruktura ?sale i aule wykładowe, pomieszczenia wystawowe pozwalają na realizowanie procesu dydaktycznego,wspomagającego rozwój intelektualny. Jednakże istotnym elementem wychowania jest kultura fizyczna, którą tarnobrzeska Uczelnia wspiera poprzez różnorodne inicjatywy.

W programach kształcenia młodzieży gimnazjalnej zmniejszono liczbę godzin wychowania fizycznego i ograniczono środki budżetowe na zakup odpowiedniego sprzętu sportowego.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof.Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wychodzi naprzeciw tym trudnościom, bezpłatnie oferując młodzieży doskonale wyposażoną siłownię.

W rozmowach z Dyrektorami szkół propozycja Rektora uczelni uzyskała duże poparcie, czego dowodem jest ogromne zainteresowanie w zakresie współpracy sportowej. Uczelnia współdziała z Zespołami Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i nr 3,jak również z Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu.

W zajęciach na siłowni w godzinach od 15.30 do 19.00 weźmie udział 119 uczniów ?dziewcząt i chłopców. Do ich dyspozycji Uczelnia bezpłatnie udostępnia profesjonalny sprzęt, ubezpieczenie oraz nadzór wykwalifikowanego instruktora, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem młodzieży. Mamy nadzieję, że bezpłatne udostępnienie siłowni pomoże w poprawie skromnych budżetów domowych oraz wyznaczy perspektywę dalszych spotkań w zakresie naukowym, artystycznym, muzycznym,teatralnym.

Info: PWSZ.