Likwidacja przejazdów kolejowych

UWAGA! Od dnia 5 listopada 2012 roku w związku z  uzgodnieniami warunków budowy drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej wiaduktem nad linią kolejową Łódź Kaliska ? Dębica, zostanie zlikwidowanych pięć przejazdów kolejowych na terenie Tarnobrzega.

Likwidowane przejazdy:
Kategorii ?D? w km 250,18 w ciągu drogi gminnej Mokrzyszów-Zwierzyniec
Kategorii ?D? w km 253,394 w ciągu drogi gminnej Tarnobrzeg -Mokrzyszów
Kategorii ?D? w km 254,007 w ciągu drogi gminnej Mokrzyszów-Miechocin
Kategorii ?D? w km 254,630 w ciągu drogi gminnej Mokrzyszów-Miechocin
Kategorii ?D? w km 255,503 w ciągu drogi gminnej Ocice-dojazd do pól

Info: UM.