Tarnobrzeski Fundusz Stypendialny LEONARDO

Stowarzyszenie ESTEKA w 2011 roku podjęło decyzję o powołaniu do życia Tarnobrzeskiego Funduszu Stypendialnego LEONARDO, który ma wspierać najzdolniejszych uczniów i studentów naszego miasta.

Szczegółowy Regulamin jest dostępny na stronie Stowarzyszenia www.esteka.pl w zakładce TFS.

 

W związku z tym, że w ramach 1 % podatku pozyskaliśmy środki finansowe na ufundowanie kilku stypendiów przesłaliśmy do dyrekcji szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kartę zgłoszenia stypendystów.

Zgłoszenia kandydatur do stypendiów prosimy przesyłać w wersji elektronicznej do 12 listopada br. do godz. 24.00 oraz w wersji papierowej do 12 listopada 2012 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Info: Robert Kędziora, ESTEKA.
www.esteka.pl