Konkurs o tytuł „Tarnobrzeskiego Wolontariusza Roku 2012”

Regionalne Centrum Promocji i Informacji dla Kobiet zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o tytuł ?Tarnobrzeskiego Wolontariusza Roku 2012?.

Celem konkursu jest uhonorowanie osób podejmujących działania w formie pracy wolontarystycznej na rzecz mieszkańców Tarnobrzega. 

Regionalne Centrum Promocji i Informacji dla Kobiet ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konkursie o tytuł ?Tarnobrzeskiego Wolontariusza Roku 2012″.

Przedsięwzięcie ma na celu promowanie idei wolontariatu a także wykazanie, iż na naszym terenie nie brakuje osób, które z dobrego serca pomagają osobom indywidualnym, instytucjom i organizacjom. Dzięki wsparciu ze strony władz Miasta mamy okazję do publicznego podziękowania im za ofiarną pomoc.  

Nominacje może nadsyłać każdy zarówno osoby indywidualne jak i instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz przedsiębiorstwa. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając wniosek zgłoszeniowy na adres: Regionalne Centrum Promocji i Informacji dla Kobiet, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: rcpk.tarnobrzeg@gmail.com

Kapituła konkursowa, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego po szczegółowym zapoznaniusię ze wszystkimi zgłoszonymi kandydaturami dokona wyboru laureatów. Nagrody wkonkursie zostaną wręczone podczas tegorocznej Gali Wolontariatu. 

KONTAKT:
RegionalneCentrum Promocji i Informacji dla Kobiet,
ul.Kościuszki 30, 39-300 Tarnobrzeg
e-mail: rcpk.tarnobrzeg@gmail.com
Projekt: ?Rozwój wolontariatu elementem wzmacniającym potencjał tarnobrzeskich organizacji pozarządowych? jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Tarnobrzeg.