Wsparcie dla zwalnianych pracowników kopalni

Blisko stu pracowników Kopalni Siarki Machów S.A. zostało objętych programem wsparcia, dzięki któremu zostaną przekwalifikowani i znajdą pracę w firmach działających na terenie TSSE. Wartość projektu, który zainicjował Prezydent Norbert Mastalerz, to 1,7 mln zł.

Po koniec 2012 roku Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu wsparcia dla osób zwalnianych z pracy w związku z likwidacją Kopalni Siarki Machów S.A., która kończy rekultywację terenów posiarkowych.

– Pozostawienie osób zwalnianych z kopalni bez jakiejkolwiek pomocy i możliwości otrzymania wsparcia ze środków europejskich, stawiałoby te osoby w bardzo trudnej sytuacji. Niestety sytuacja na rynku pracy zawsze jest trudna, a potrzeby ogromne. Jednak dzięki projektowi Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wiele osób ma szansę się przekwalifikować i pracować przez kolejne lata w dobrze rozwijających się firmach, które działają na terenie naszej strefy ekonomicznej ? mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Projekt polega na bezpośrednim wsparciu dla pracowników Kopalni, którzy mają możliwość nabycia nowych zawodów, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Podczas opracowywania projektu dokładnie został przeanalizowany lokalny rynek pracy, tak aby każda osoba, która zechce się przekwalifikować mogła płynnie zmienić zatrudnienie uzyskując pracę w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przed rozpoczęciem realizacji projektu przez kilka miesięcy prowadzono analizę zatrudnionej w Kopalni załogi.

Projekt zakłada, że osiemdziesiąt osób będzie mogło uzyskać nowe kompetencje i znaleźć zatrudnienie w nowej firmie. Dodatkowo 12 osób będzie mogło rozpocząć własną, wspartą finansowo, działalność gospodarczą.

W ramach projektu, każdy jego uczestnik może liczyć na bezpłatne szkolenia, materiały szkoleniowe i badania lekarskie. Podczas uczestnictwa w szkoleniach i kursach uczestnik otrzyma również posiłek i zwrot kosztów dojazdów za odbywane staże i praktyki. TARR S.A. pokrywa także koszty opieki nad osobą zależną od uczestnika biorącego udział w szkoleniu, czyli za małe dzieci, osoby niepełnosprawne i starsze.

Osoby, które mają pomysł i chęć na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą w ramach projektu uzyskać bezzwrotną pomoc finansową o wysokości 40 000 zł, uzupełnioną dotacją w wysokości 1350 zł miesięcznie przez pierwsze pół roku prowadzenia tej działalności. Projekt zakłada także bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze m.in. w zakresie prawa, marketingu i finansów.

Kopalnia Siarki w Machowie przez lata była symbolem Tarnobrzega i najważniejszym czynnik miastotwórczy.

? Wielu pracowników Kopalni przepracowało tu prawie całe swoje życie zawodowe. Dlatego dla nich likwidacja Zakładu jest w jakimś stopniu tragedią. Jestem jednak przekonany, że wielu osobom uda się przekwalifikować i odnajdą się na nowym rynku pracy ? mówi Robert Niedbałowski, Prezes Kopalni Siarki Machów S.A. ? Z końcem roku złożę do Zgromadzenia Ogólnego Akcjonariuszy wniosek o postawienie spółki Kopalni Siarki ?Machów? w stan likwidacji. Tym samym formalnie rozpocznie się proces sprzedaży majątku i wygaszania działalności. Jest szansa, że większość pracowników, którzy odejdą ze spółki skorzystają między innymi z programu, który da im pracę w spółce Pilklington lub założą własną działalność albo przejdą na emeryturę i skorzystają z zasiłków przedemerytalnych ? wyjaśnia Prezes Niedbałowski.

Według Huberta Czuba, prezesa Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zakres projektu wpisuje się wzorcowo w obszar Priorytetu Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wzorcowo ze względu na możliwość wsparcia środkami europejskimi likwidowanej kopalni i możliwości transferu osób tam pracujących do m.in. Pilkington Automotive ? ultranowoczesnej firmy produkującej szyby samochodowe – największej inwestycji zagranicznej w Polsce w roku 2011, która powstała w okolicach kopalni.

Projekt realizowany przez TARR nosi tytuł ?Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A?, a jego wartość wynosi 1,7 mln zł. Jest pierwszym tego typu projektem realizowanym, przez Tarnobrzeską Agencję na terenie regionu tarnobrzeskiego i jednym z pierwszych realizowanych w województwie.

– Robimy wszystko, aby pracownikom likwidowanej Kopalni Siarki pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia ? dodaje Prezydent Mastalerz.

W dniu 20 listopada została zakończona pierwsza rekrutacja osób uczestniczących w projekcie. Z grupy chętnych, którzy w pierwszej kolejności zgłosili się do projektu już sześcioro zdecydowało się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a pozostała część zamierza skorzystać ze szkoleń i kursów zawodowych oraz podjąć zatrudnienie u nowego pracodawcy. Kolejne rekrutacje odbywać się będą co dwa miesiące aż do połowy 2014 roku. Kolejny etap rekrutacji rozpocznie się 18 stycznia 2013 roku.

Info/fot: UM.